Διαδικτυακά Μαθήματα

διαδικτυακά μαθηματα

 

Μέσω ιδιόκτητης και υπερσύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας ο μαθητής συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του φροντιστηρίου έχοντας όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία στην διάθεσή του. Όλο το προσωπικό του φροντιστηρίου ΕΠΥΛΛΙΟΝ είναι καλά καταρτισμένο και εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες καθώς συνεχώς ενημερώνεται σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνεπώς, το μάθημα εξελίσσεται όπως όταν ο μαθητής βρίσκεται στη φυσική τάξη.  

Ο εξοπλισμός που χρειάζεται ο μαθητής/τρια ώστε να έχει πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα είναι:

1.Η/Υ ή tablet ή smart phone  2. Σύνδεση στο διαδίκτυο  3. Πληκτρολόγιο και ποντίκι  4. Κάμερα  5. Ακουστικά ή ηχείο  6. Μικρόφωνο