Διαγωνίσματα

επύλλιον διαγωνισματα

Στην αρχή κάθε έτους το φροντιστήριο συντάσσει και ανακοινώνει το ετήσιο πρόγραμμα προσομοιωτικών διαγωνισμάτων, το οποίο παραδίδεται σε γονείς και μαθητές. Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα κρίνεται επιβεβλημένη , γιατί αποκτούν εμπειρία και ευχέρεια στο γραπτό λόγο και  γιατί αξιολογείται η εκπαιδευτική τους πορεία με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά εντός 15 ημερών και στη συνέχεια τα παραδίδουν στους μαθητές αναλύοντας τα ευρήματα της διόρθωσης με παιδαγωγικά ωφέλιμο και εποικοδομητικό τρόπο. Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική και το φροντιστήριο ενημερώνει τον κηδεμόνα σε περίπτωση απουσίας.