Εκπαιδευτική φιλοσοφία

5178205

Το Επύλλιον ιδρύθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεχόμενης ανάπτυξης και εξέλιξης και της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών που οδηγούν τους
μαθητές στην γνώση και την επιτυχία, σύμφωνα με την εκπαιδευτική φιλοσοφία μας.

Σε ένα ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον προωθούμε τη λογική και διανοητική εκπαίδευση, την ανάλυση και την κριτική
δίνοντας έμφαση στις ιδέες και στις αξίες, ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να περάσουν από την πληροφόρηση στη γνώση και να μπορούν να διαχειρίζονται βασικές γνώσεις του κόσμου στον οποίο ζουν.

Γι’ αυτό, δεν στοχεύουμε στην στείρα μετάδοση πληροφοριών αλλά στην αφύπνιση της επιθυμίας για μάθηση δημιουργώντας κίνητρα και στόχους. Καλλιεργούμε τις προδιαθέσεις των μαθητών μας, ώστε να βρουν τις κλίσεις τους, να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την σωστή κατεύθυνση και να αποκτήσουν προοπτική για το μέλλον αναπτύσσοντας τις δυνατότητές τους.

Έχοντας υπόψη μας ότι ο κάθε μαθητής-τρια είναι ξεχωριστός-ή, η εκπαιδευτική διαδικασία και οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθούμε και χρησιμοποιούμε είναι πλήρως οργανωμένες, εναρμονισμένες με τις ικανότητές του/της, μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, υπευθυνότητας και εμπιστοσύνης.