Κατανομή εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων

You are currently viewing Κατανομή εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων
  • Post category:Νέα
  • Reading time:1 mins read

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου παιδείας, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή των εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων σε κάθε τμήμα.

Η Απόφαση

Δείτε τον πίνακα