Μικρός οδηγός για τις Μετεγγραφές

You are currently viewing Μικρός οδηγός για τις Μετεγγραφές
  • Post category:Νέα
  • Reading time:1 mins read

Οι μετεγγραφές είναι από τα θέματα που “καίνε” τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Οι οικονομικές δυσκολίες ακρίβεια, εκτόξευση των ενοικίων, που όλοι αντιμετωπίζουμε, έκανε το θέμα φλέγον. Οι βασικές προϋποθέσεις για να πάρει μετεγγραφή ένας φοιτητής είναι δύο:

1. Να υπάρχει αντίστοιχο τμήμα. Κάθε χρόνο εκδίδεται από το Υπουργείου Παιδείας μία υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει τα τμήματα που είναι αντίστοιχα. Μόνο μεταξύ αυτών των τμημάτων μπορεί να κινηθεί ο φοιτητής. Η αντιστοιχία αυτή θέλει προσοχή, διότι δεν ισχύουν τα προφανή. Από το τμήμα Γεωπονίας Άρτας του Παν. Ιωαννίνων, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή ο φοιτητής στο τμήμα Γεωπονίας του Παν. Θεσσαλονίκης. Μπορεί να φαίνεται τρελό, αλλά έτσι συμβαίνει. Στις εφαρμογές προσομοίωσης Μηχανογραφικού του Οδηγού Σταδιοδρομίας, στον πίνακα με τις σχολές, θα δείτε το κουμπάκι Μ, που σας δείχνει σε ποια τμήματα μπορεί να πάρει μετεγγραφή ο υποψήφιος. Επίσης οι σχολές που έχουν το σύμβολο $ στο όνομά τους δεν είναι αντίστοιχες με τις σχολές που δεν το έχουν, ακόμη και αν τα ονόματα είναι ίδια.

2. Να περνούν το όριο της βάσης της μετεγγραφής. Έστω ένας υποψήφιος έχει πετύχει στο τμήμα Μαθηματικών Σάμου, για παράδειγμα, και θέλει να πάρει μετεγγραφή για το τμήμα Μαθηματικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε βάση 14.055 το 2022. Πρέπει τα μόρια του φοιτητή να είναι τουλάχιστον 14.055 – 2.750=11.305. Τα μόρια με τα οποία εισήχθη στο Μαθηματικό Σάμου. Στην περίπτωσή μας οι συντελεστές βαρύτητας, με τους οποίους υπολογίζονται τα μόρια, είναι ίδιοι και στα δύο τμήματα. Αν δεν ήταν ίδιοι θα χρησιμοποιούσαμε τα μόρια του υποψηφίου στο τμήμα που εισήχθη.

Οι κατηγορίες μετεγγραφών

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες μετεγγραφών:

1. Με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και

2. Αδελφών φοιτητών.

Η σημαντικότερη διαφορά τους είναι ότι στην πρώτη κατηγορία έχουμε περιορισμένο αριθμό θέσεων: το 15% των θέσεων των εισακτέων δίνονται σ’ αυτή την κατηγορία, μπορεί, όμως, όποιος θέλει να κάνει αίτηση. Η δεύτερη κατηγορία έχει συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια, αλλά δεν έχει κανένα ποσοτικό περιορισμό στις θέσεις. Αν, δηλαδή, καταφέρει να εισαχθεί ο φοιτητής σ’ αυτή την κατηγορία η μετεγγραφή του είναι δεδομένη.

Οι βάσεις των μετεγγραφών

Δείτε τις βάσεις των μετεγγραφών διότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Στην τελευταία στήλη θα δείτε τις κενές θέσεις που έμειναν σε κάθε τμήμα το 2022. Αυτό σημαίνει ότι έχει αυξημένες πιθανότητες να πάρει ένας φοιτητής μετεγγραφή σε ένα τμήμα με κενές θέσεις το 2022, ακόμη και με ελάχιστα μόρια μετεγγραφής. Επίσης ένας φοιτητής που πέτυχε στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και δεν έχει πολλά μόρια μετεγγραφής για να πάει στην πόλη του, μπορεί να πάει στις πόλεις που μένουν, κάθε χρόνο, κενές θέσεις που είναι τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο της Κρήτης.

Υπάρχει και η μετακίνηση

Αν ένας φοιτητής δεν καταφέρει να πάρει μετεγγραφή, τότε μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου του εφόσον πληροί δύο προϋποθέσεις, ακόμη και αν το τμήμα δεν είναι αντίστοιχο:

1. το έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του και

2. έχει πιάσει τη βάση του τμήματος.

Με άλλα λόγια να μπορούσε να εισαχθεί σ’ αυτό το τμήμα αν το είχε βάλει πιο ψηλά στο Μηχανογραφικό του.

Πληροφορίες

Infographic για τις μετεγγραφές με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

Infographic για τις μετεγγραφές αδελφών

Βάση Μετεγγραφής

Οι αντίστοιχες σχολές

Οι βάσεις των μετεγγραφών

Οδηγός σταδιοδρομίας