Εκτίμηση Μέσων Όρων και ελάχιστης ΕΒΕ Ειδικών Μαθημάτων

You are currently viewing Εκτίμηση Μέσων Όρων και ελάχιστης ΕΒΕ Ειδικών Μαθημάτων
  • Post category:Νέα
  • Reading time:1 mins read

Την εκτίμηση των μέσων όρων στα ειδικά μαθήματα αποφοίτων Γενικού Λυκείου μπορείτε να δείτε στον πίνακα. Η εκτίμηση έγινε από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν μικροδιαφορές από τα τελικά αποτελέσματα διότι το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει αναλυτικά όλους τους βαθμούς των υποψηφίων, ενώ εμείς μόνο τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Μάθημα Μέσος Όρος 2022 Μέσος Όρος 2023 Ελάχιστη ΕΒΕ (συντελεστής 0,7)
Ελεύθερο Σχέδιο 14,13 14,58 10,21
Γραμμικό Σχέδιο 14,3 14,72 10,3
Αγγλικά 13,98 13,47 9,43
Γαλλικά 14,89 15,66 10,96
Γερμανικά 13,87 15,8 11,06
Ιταλικά 14,71 15,79 11,05
Ισπανικά 15,81 16,74 11,72
Αρμονία 12,36 11,49 8,04
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 16,1 13,63 9,54
Μουσική Αντίληψη και γνώση 9,56 9,27 6,49
Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία 16,46 16,16 11,31
Αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ 9,46 6,62

 

Οδηγός σταδιοδρομίας