Κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών στο Εμπορικό Ναυτικό

You are currently viewing Κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών στο Εμπορικό Ναυτικό
  • Post category:Νέα
  • Reading time:1 mins read

Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στο Εμπορικό Ναυτικό

Απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ο Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στο Εμπορικό Ναυτικό, όπου ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων:
“Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε 1479 (741 Πλοίαρχοι και 738 Μηχανικοί).” Τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιευτεί και η προκήρυξη εισαγωγής.

Η απόφαση